Storsatsning på nattåg till Tyskland 2021 – men sommaren 2020 ställs in


Snälltåget planerar att utöka trafiken med nattåget till Berlin under 2021, med direkttåg Stockholm–Malmö–Köpenhamn–Hamburg–Berlin. Under sommaren 2020 ställs däremot trafiken in helt med anledning av de oklara resebeskeden till följd av pandemin.

– Framflyttade besked, osäkerhet om framtiden för tågfärjeleden Trelleborg–Sassnitz, karantänsregler i Tyskland och i och med det många avbokningar gör att vi tvingas ställa in Berlintåget under resten av sommaren. Istället väljer vi att se framåt och planerar för fler avgångar när pandemin är över, säger Marco Andersson, Marknadschef för Snälltåget

Snälltåget planerar för en helt ny linje för Berlintåget, som kommer att utgå från Stockholm och därefter stanna i Södertälje, Norrköping, Linköping, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Eslöv, Lund, Malmö, Höje Taastrup (Köpenhamnsområdet) för att på morgonen först ankomma Hamburg innan resan tåget fortsätter till Berlin.

– Vi tror att resemarknaden kommer att se helt annorlunda ut efter pandemin, kraven på miljövänliga resor med tåg mellan Sverige och kontinenten kommer att öka och vi planerar därför för fler avgångar och en helt ny sträckning för Berlintåget, säger Marco Andersson.

Tåget kommer att avgå från Stockholm 16.20, Malmö 21.55, Höje Taastrup (i Köpenhamnsområdet) 22.45, ankommer Hamburg 05.50 och slutligen Berlin 08.25. Hemresan från Berlin kommer att avgå 21.00, Hamburg 23.30 och ankommer Höje Taastrup 06.50, Malmö 07.40 och Stockholm 14.25. Tåget kommer att avgå dagligen under sommarmånaderna juni, juli och augusti och som veckoslutståg april, maj och september. Totalt innebär trafiken närmast en fyrdubbling av antalet avgångar jämfört med trafiken 2019. Förutom att Stockholm får direkttåg till Berlin och Hamburg, kommer även Köpenhamn att få direkt nattåg till Hamburg och Berlin.

Snälltågets nattåg till Berlin bedrivs endast på biljettintäkter och får inga statliga bidrag. Snälltåget har en kritisk inställning till regeringens planerade upphandling av nattåg och anser att det snedvrider konkurrens och skapar nya monopol på järnvägsmarknaden – vilket dessutom är i strid med de politiska målsättningar som finns för järnvägen inom EU.

– Vi anser att regeringen ska underlätta för alla aktörer att köra internationella tåg och inte subventionera ett olönsamt nattåg Malmö–Köln som Trafikverket föreslår. Vi anser att regeringen istället ska fokusera på att underlätta för alla som vill köra, säger Carl Adam Holmberg, Affärschef för Snälltåget.

Trafiken Stockholm–Malmö–Köpenhamn–Hamburg–Berlin kommer att bedrivas med de internationella liggvagnar som Snälltåget köpte förra hösten, men det planeras även för sittvagnar i nattåget. I alla tre länderna kommer trafiken att köras på förnyelsebar el för att få minsta möjliga miljöpåverkan.